Het stadsdraaiorgel Omke Romke is eigendom van de Stichting Stadsdraaiorgel Bolsward.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuursleden van de drie Bolswarder stichtingen: Stichting het Sint Anthony Gasthuis, Stichting het Weeshuis en de Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting.
Het orgel wordt beheerd en gedraaid door een viertal vrijwilligers.
Omke Romke is regelmatig te horen en te zien in het centrum van Bolsward. Het orgel is beschikbaar voor het opluisteren van feestjes, partijen en evenementen. Het starttarief daarvoor is 80 euro voor het eerste uur of een deel daarvan. Voor activiteiten buiten Bolsward wordt voorts een kilometerprijs in rekening gebracht.

 

Contactadres:   
Wytze Franzen
Parkstraat 61
8701 BA  Bolsward

0515 575576 / 06 22722633

Mail: omkeromke@outlook.com