Orgelboeken en onderhoud van het orgel kosten veel geld. Een bijdrage wordt altijd op prijs gesteld.

Scan onderstaande QR code voor een bijdrage.
Een overboeking naar de bankrekening van de Stichting Stadsdraaiorgel mag natuurlijk ook: NL57 RABO 03116 75 549

Hartelijk dank ! Tige tank !